Informacja dotycząca egzaminów przeprowadzanych z udziałem instruktora nauki jazdy

Z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną i związanymi z tym obostrzeniami (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wydane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że instruktorzy chcący brać udział na wniosek osoby egzaminowanej w części praktycznej egzaminu państwowego, będą mogli uczestniczyć tylko w części egzaminu odbywającącej się na placu manewrowym WORD.

Informacja o wznowieniu możliwości udziału instruktora w egzaminie praktycznym w pełnym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej WORD Kielce.

Informacja dotycząca egzaminów przeprowadzanych pojazdami OSK

Z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną i związanymi z tym obostrzeniami Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że pojazdy podstawione na egzaminy przez ośrodki szkolenia podlegają dezynfekcji, której przeprowadzenie pozostaje po stronie podmiotu podstawiającego pojazd.

Dezynfekcji podlega: stacyjka oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignia zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od wewnątrz i zewnątrz, elementy regulacji fotela kierowcy i pasażera, elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignia hamulca pomocniczego, pokrywa silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika

Na wniosek egzaminatora, w uzasadnionych przypadkach, pojazd należy poddać dodatkowym czynnościom odkażającym.Numer ewidencyjny

U W A G A !!!
Z dniem 25 maja 2018 r. osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy będą wywoływane przez system przywoławczy do egzaminu praktycznego przy pomocy numeru ewidencyjnego znajdującego się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin.
W związku z powyższym osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna znać swój numer ewidencyjny.
  • zaswiadczenie

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

W sprawach skarg dotyczących egzaminowania przyjmuje:

Egzaminator Nadzorujący:
II piętro, pok. 210
codziennie w godz. 8.00-16.00 pok. 210, II piętro.

Dyrektor lub z-ca Dyrektora:
II piętro, pok. 206
wtorki i piątki – 12:00 – 15:00

W związku ze szczególną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny 41 368 10 21.

Egzamin pojazdem OSK

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami:

  1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Czytaj więcej: Egzamin praktyczny pojazdem OSK

Kat. C1, C, C+E, D, D+E

 Informujemy, że zgodnie z Ustawą o kierujących osoby ubiegające się o kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D, D+E muszą dostarczyć orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tymi pojazdami.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o kierujących (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z póź. zm.

MISJA I ZASADY ETYKI

MISJA I ZASADY ETYKI WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

Misją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach jest dążenie do rozwoju umiejętności i uprawnień osób kierujących pojazdami oraz oddziaływanie na kulturę jazdy i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkoleń w ramach obowiązujących przepisów.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach obowiązuje Kodeks Etyki Pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, ustanawiający zasady etyczne obowiązujące wszystkich pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, w tym zasady i postępowanie antykorupcyjne oraz postępowanie w przypadku podejrzenia popełnienia innych czynów karalnych.