Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach ul. Domaszowska 141B, 25-420 Kielce zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na sprzedaż 1 sprawnego technicznie pojazdu:

  1. Samochód osobowy Toyota Yaris, pojemność silnika 1329cm3, moc silnika 73kW, nr rej. TK 4414J, rok produkcji 2012, przebieg całkowity 105112km, drugi komplet kół, cena wywoławcza 18.700,00zł
Od wylicytowanej ceny za w/w samochód nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Egzaminy na kat. A

Motocykle
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach uprzejmie informuje, że od dnia 24 maja 2021 roku zadania egzaminacyjne tj. ominięcie przeszkody (kategoria A, A1, A2) oraz slalom szybki (kategoria A, A1, A2, AM), przeprowadzane podczas egzaminów praktycznych odbywają się na zmodernizowanej części placu manewrowego Ośrodka.

Czytaj więcej: Egzaminy na kat. A

OT Ostrowiec Św. - Dodatkowe numery telefonów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje o dodaniu nowych numerów telefonów kontaktowych dla Oddziału terenowego w Ostrowcu Św. Dodane numery to:

 41 333 57 22
oraz
 41 333 57 23

Numer ewidencyjny

U W A G A !!!
Z dniem 25 maja 2018 r. osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy będą wywoływane przez system przywoławczy do egzaminu praktycznego przy pomocy numeru ewidencyjnego znajdującego się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin.
W związku z powyższym osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna znać swój numer ewidencyjny.
  • zaswiadczenie

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

W sprawach skarg dotyczących egzaminowania przyjmuje:

Egzaminator Nadzorujący:
II piętro, pok. 210
codziennie w godz. 8.00-16.00 pok. 210, II piętro.

Dyrektor lub z-ca Dyrektora:
II piętro, pok. 206
wtorki i piątki – 12:00 – 15:00

W związku ze szczególną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny 41 368 10 21.

Egzamin pojazdem OSK

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami:

  1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Czytaj więcej: Egzamin praktyczny pojazdem OSK

Kat. C1, C, C+E, D, D+E

 Informujemy, że zgodnie z Ustawą o kierujących osoby ubiegające się o kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D, D+E muszą dostarczyć orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tymi pojazdami.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o kierujących (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z póź. zm.

MISJA I ZASADY ETYKI

MISJA I ZASADY ETYKI WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

Misją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach jest dążenie do rozwoju umiejętności i uprawnień osób kierujących pojazdami oraz oddziaływanie na kulturę jazdy i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkoleń w ramach obowiązujących przepisów.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach obowiązuje Kodeks Etyki Pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, ustanawiający zasady etyczne obowiązujące wszystkich pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, w tym zasady i postępowanie antykorupcyjne oraz postępowanie w przypadku podejrzenia popełnienia innych czynów karalnych.