Czas pracy - Maj 2024

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach uprzejmie informuje, że w dniu 31 maja (piątek) Ośrodek w Kielcach i Oddział Terenowy w Ostrowcu Św. będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, że w dniu 25 maja (sobota) czynny będzie Ośrodek w Kielcach i Oddział Terenowy w Ostrowcu Św. w godz. 08.00-16.00. Przypominamy o możliwości dokonywania rezerwacji terminu egzaminu poprzez stronę info-car.pl. Za utrudnienia przepraszamy. → Kalendarz WORD.

Zmiana numerów kont bankowych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że od dnia 01.02.2024 r. nastąpiła zmiana numerów kont bankowych. Nowy numer konta bankowego dla wpłat WORD Kielce: ING Bank Śląski SA 33 1050 1416 1000 0090 3198 7275. Nowy numer konta bankowego dla wpłat WORD O.T. Ostrowiec Św.: ING Bank Śląski SA 44 1050 1416 1000 0090 8327 7476

Skargi i wnioski

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków.

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor lub Z-ca Dyrektora WORD Kielce we wtorki i piątki w godz. 12.00 – 15.00 pok. 206, II piętro.
W godz.16.00 – 16.45 skargi i wnioski można składać w Dziale Obsługi Zdających, pok. 3,4, parter.

Wyjaśnień w sprawach dotyczących egzaminowania udziela Egzaminator nadzorujący codziennie w godz. 8.00-16.00 pok. 210, II piętro.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, w godzinach 7.30 – 15.30 w sekretariacie pok. 206, II piętro.

Dni wolne od pracy w 2024 r.

Wolne dni od pracy obowiązujące w WORD Kielce w 2024 r. i zasady ich odpracowania:
  • Wolny od pracy 02 stycznia 2024 r. - za dzień 06 stycznia 2024 r.
  • Wolny od pracy 02 maja 2024 r. - za odpracowaniem w dniu 11 maja 2024 r.
  • Wolny od pracy 31 maja 2024 r. - za odpracowaniem w dniu 25 maja 2024 r.
  • Wolny od pracy 16 sierpnia 2024 r. - za odpracowaniem w dniu 24 sierpnia 2024 r.
  • Wolny od pracy 27 grudnia 2024 r. - za odpracowaniem w dniu 07 grudnia 2024 r.
  • Wolny od pracy 31 grudnia 2024 r. - za odpracowaniem w dniu 21 grudnia 2024 r.
Ośrodek czynny: Kalendarz

Test kwalifikacyjny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że prowadzi zapisy na testy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Osoba posiadająca Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) obowiązana jest zapisać się na testy kwalifikacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zapisy na testy kwalifikacyjne prowadzone są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach, ul. Domaszowska 141 B, w Dziale Obsługi Zdających - pok.3 (parter) oraz w Oddziale Terenowym w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22. Zapisywać się można również poprzez stronę info-car.pl.

Czytaj więcej: Test kwalifikacyjny

Oferta najmu sali konferencyjnej WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach oferuje najem klimatyzowanych sal konferencyjnych, znajdujących się w budynku administracyjnym Ośrodka przy ul. Domaszowskiej 141B (parter budynku), na spotkania, zebrania, konferencje, szkolenia oraz inne wydarzenia:
- sala konferencyjna 1A – do 25 osób,
- sala konferencyjna 1B – do 25 osób, albo
- sala konferencyjna 1A+1B – do 50 osób.

Egzamin pojazdem OSK

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami:

  1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Czytaj więcej: Egzamin praktyczny pojazdem OSK

MISJA I ZASADY ETYKI

MISJA I ZASADY ETYKI WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

Misją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach jest dążenie do rozwoju umiejętności i uprawnień osób kierujących pojazdami oraz oddziaływanie na kulturę jazdy i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkoleń w ramach obowiązujących przepisów.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach obowiązuje Kodeks Etyki Pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, ustanawiający zasady etyczne obowiązujące wszystkich pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, w tym zasady i postępowanie antykorupcyjne oraz postępowanie w przypadku podejrzenia popełnienia innych czynów karalnych.