Egzaminy praktyczne kat. A, A1, A2, AM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach uprzejmie informuje, że z dniem 21 listopada 2022 r.  okresowo wstrzymuje prowadzenie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A. Wstrzymanie egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie egzaminów.

Test kwalifikacyjny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że uruchomił zapisy na testy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Osoba posiadająca Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) obowiązana jest zapisać się na testy kwalifikacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Zapisy na testy kwalifikacyjne prowadzone są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach, ul. Domaszowska 141 B, w Dziale Obsługi Zdających - pok.3 (parter).

Czytaj więcej: Test kwalifikacyjny

COVID-19

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że od dnia 28 marca 2022 r. nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz stosowania innych środków ochrony osobistej podczas egzaminów, kursów i szkoleń.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii zostały określone Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach z dnia 28.03.2022 r.

Zarządzenia i komunikaty związane z wirusem COVID-19 na stronie BIP Ośrodka 

 

Oferta najmu sali konferencyjnej WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach oferuje najem klimatyzowanych sal konferencyjnych, znajdujących się w budynku administracyjnym Ośrodka przy ul. Domaszowskiej 141B (parter budynku), na spotkania, zebrania, konferencje, szkolenia oraz inne wydarzenia:
- sala konferencyjna 1A – do 25 osób,
- sala konferencyjna 1B – do 25 osób, albo
- sala konferencyjna 1A+1B – do 50 osób.

Numer ewidencyjny

U W A G A !!!
Z dniem 25 maja 2018 r. osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy będą wywoływane przez system przywoławczy do egzaminu praktycznego przy pomocy numeru ewidencyjnego znajdującego się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin.
W związku z powyższym osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna znać swój numer ewidencyjny.
  • zaswiadczenie

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

W sprawach skarg dotyczących egzaminowania przyjmuje:

Egzaminator Nadzorujący:
II piętro, pok. 210
codziennie w godz. 8.00-16.00 pok. 210, II piętro.

Dyrektor lub z-ca Dyrektora:
II piętro, pok. 206
wtorki i piątki – 12:00 – 15:00

Egzamin pojazdem OSK

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami:

  1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Czytaj więcej: Egzamin praktyczny pojazdem OSK

Kat. C1, C, C+E, D, D+E

 Informujemy, że zgodnie z Ustawą o kierujących osoby ubiegające się o kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D, D+E muszą dostarczyć orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tymi pojazdami.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o kierujących (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z póź. zm.

Więcej artykułów…

  1. MISJA I ZASADY ETYKI