Czas pracy Kielce

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach uprzejmie informuje, że w dniu 13 maja 2017r. Ośrodek będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 02 maja 2017r. Ośrodek będzie nieczynny
Kalendarz pracy WORD ->

Czas pracy OT Ostrowiec Św.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach uprzejmie informuje, że Oddział Terenowy WORD Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie czynny w dniu 13 maja 2017r. w godzinach 8.00 do 16.00.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 02 maja 2017r. Ośrodek będzie nieczynny.

Kalendarz pracy WORD ->

Skargi i wnioski

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków.

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor lub Z-ca Dyrektora WORD Kielce we wtorki i piątki w godz. 12.00 – 15.00 pok. 206, II piętro.
W godz.16.00 – 16.45 skargi i wnioski można składać w Dziale Obsługi Zdających, pok. 3,4, parter.

Wyjaśnień w sprawach dotyczących egzaminowania udziela Egzaminator nadzorujący codziennie w godz. 8.00-16.00 pok. 210, II piętro.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, w godzinach 7.30 – 15.30 w sekretariacie pok. 206, II piętro.

Egzamin pojazdem OSK

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami:

  1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.
Czytaj dalej ... Egzamin praktyczny pojazdem OSK

Kat. C1, C, C+E, D, D+E

 Informujemy, że zgodnie z Ustawą o kierujących osoby ubiegające się o kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D, D+E muszą dostarczyć orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tymi pojazdami.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o kierujących (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z póź. zm.

Katalog pojazdów egzaminacyjnych
Baza pytań egzaminacyjnych