Kategoria AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

 Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. AM jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 14 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla),
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h).

 Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A2 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. ukończenie szkolenia,
 3. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem, również z bocznym wózkiem,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 24 lata (20 lat w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat kat. A2),
 2. ukończenia szkolenia,
 3. zdanie egzaminu państwowego.

Zadania egzaminacyjne z zakresu ubiegania się o prawo jazdy wykonywane na placu manewrowym.

Zadanie Nr 1 - Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu chłodzącego (jeżeli występuje),
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania STOP,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych (jeżeli występują).
Na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
W zakres zadania Nr 1 wchodzi również:
wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia tj.:
 1. obuwia pełnego, zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski, lub obuwia typu motocyklowego,
 2. spodni z długimi nogawkami,
 3. kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
 4. rękawic zakrywających całe dłonie lit. a-d zapewnia sobie osoba egzaminowana,
 5. kamizelka, odpowiedni kask ochronny, ochraniacze na kolana i łokcie, - zapewnia ośrodek egzaminowania

 • właściwe ustawienie lusterek,
 • sprawdzenie stanu łańcucha,
zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku:
 •  nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 •  maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu),
- podparcie pojazdu na podpórce,

Zadanie Nr 2 – Jazda po łukach w kształcie cyfry 8

 1. upewnienie się o możliwości jazdy,
 2. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 3. ocena sytuacji wokół pojazdu,
 4. płynne ruszenie – łagodne puszczanie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,

Sposób wykonania zadania:

 1. niepodpieranie się nogami,
 2. nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 3. niepotrącanie pachołków. 

Zadanie Nr 3 – Slalom wolny

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
 2. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 3. ocena sytuacji wokół pojazdu,
 4. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania zadania:

 1. niepodpieranie się nogami,
 2. niepotrącanie pachołków.

Zadanie Nr 4 – Slalom szybki

 1. upewnienie się o możliwości jazdy
 2. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 3. ocena sytuacji wokół pojazdu,
 4. płynne ruszenie – łagodne puszczanie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Sposób wykonania zadania:

średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, - nie dotyczy  kategorii AM,
przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu, - nie dotyczy kategorii AM,
niepodpieranie się nogami,
niepotrącanie pachołków.

Zadanie Nr 5 – Ominięcie przeszkody (nie dot. kat. AM)

upewnienie się o możliwości jazdy:
wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
ocena sytuacji wokół pojazdu,
płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym ustawiona jest przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu ( wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
niepodpieranie się nogami,
nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
niepotrącanie pachołków.

Zadanie Nr 6 – Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu - (nie dot. kat. AM)

przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.


Zadania: "Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu" oraz "Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych" mogą być realizowane na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Hamowanie awaryjne

w przypadku kat. A1, A2, A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

 


W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach egzaminy na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 i A odbywać się będą na następujących pojazdach:

 1. Kategoria AM prawa jazdy — w rozporządzeniu: motorower dwukołowy w zakresie kategorii AM powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie większej niż 50 cm3 i prędkości nie większej niż 45 km/h.
 2. Kategoria A1 prawa jazdy — w rozporządzeniu: motocykl dwukołowy w zakresie kategorii A1 powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 120 cm3 i nieprzekraczającej 125 cm3 i o mocy nieprzekraczającej 11 kW.
 3. Kategoria A2 prawa jazdy — w rozporządzeniu: motocykl dwukołowy w zakresie kategorii A2 powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 245 cm3, o mocy co najmniej 25 kW i nieprzekraczającej 35 kW.
 4. Kategoria A prawa jazdy — w rozporządzeniu: motocykl dwukołowy w zakresie kategorii A powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 600 cm3 i mocy co najmniej 40 kW.

Pojazdy egzaminacyjne w WORD Kielce:

 1. Kategoria A prawa jazdy:
  1. Motocykl SUZUKI Gladius SFV650A o pojemności skokowej 645 cm3 i mocy 53kW.
  2. Motocykl SUZUKI SV650 o pojemności skokowej 645 cm3 i mocy 54kW.
 2. Kategoria A1 prawa jazdy:
  1. Motocykl ROMET A2 ZK125 o pojemności skokowej 124cm3 i mocy 7,5kW.
  2. Motocykl HONDA CBF 125M o pojemności skokowej 124cm3 i mocy 8,0kW.
 3. Kategoria A2 prawa jazdy:
  1. Motocykl SUZUKI Gladius SFV650A o pojemności skokowej 645 cm3 i mocy 35kW.
 4. Kategoria AM prawa jazdy:
  1. Motorower JUNAK ZN50Q-8 o pojemności 48cm3 i mocy 2,60kW z manualną skrzynią biegów.
  2. Motorower KYMCO VITALITY o pojemności 49,4cm3 i mocy 2,9kW z automatyczną skrzynią biegów.

Pojazdy egzaminacyjne  w Oddziale terenowym w Ostrowcu Św.

 1. Kategoria A prawa jazdy: Motocykl SUZUKI Gladius SFV650A o pojemności skokowej 645cm3 i mocy 53kW.
 2. Kategoria A1 prawa jazdy: Motocykl YAMAHA YBR125 o pojemności skokowej 124cm3 i mocy 7,6kW.
 3. Kategoria A2 prawa jazdy: Motocykl SUZUKI Gladius SFV650A o pojemności skokowej 645 cm3 i mocy 25kW.
 4. Kategoria AM prawa jazdy:
  1. Motorower ZIPP YM50-8 o pojemności 50cm3 i mocy 2,80kW z manualną skrzynią biegów
  2. Motorower Junak 902 o pojemności 49cm3 i mocy 2,40kW z manualną skrzynią biegów.
  3. Motorower KYMCO KE10 AGILITY FR50 o pojemności 49,5cm3 i mocy 2,8kW z automatyczną skrzynią biegów.

Powyższe opracowanie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 1206).