Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr LVIII/709/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim (DZ. URZ. WOJ. 2023.1532) za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy jest pobierana opłata w wysokości:

Tabela opłat od dnia 1 lutego 2024 r.

KATEGORIA OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]
Teoretyczny Praktyczny
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T 55,00 222,00
C, D 55,00 278,00
B+E, C1+E, C+E, D+E, D1+E - 278,00
B96 - 222,00