Kategoria B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. ukończenie szkolenia,
 3. zdanie egzaminu państwowego.
Kategoria B1 uprawnia do kierowania:
 • czterokołowcem czyli pojazdem samochodowym z wyłączeniem samochodu osobowego, autobusu i motocykla o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg (przy przewozie rzeczy) lub 450 kg (przy przewozie osób),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h). 

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

WORD w Kielcach nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów na kat. B1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie. Pojazd ten musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania. 

Kategoria B z kodem 96 uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B (96) jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. zdanie egzaminu państwowego.

Dla tej kategorii szkolenie nie jest wymagane. Kandydat powinien zapoznać się z zasadami tego egzaminu i kryteriami jego oceny.

Kategoria B+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej  3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B+E jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.