Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na szkolenia powodujące zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego (tzw. szkolenia redukujące liczbę punktów karnych o 6 pkt). Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia prosimy o zgłoszenia w Dziale Obsługi Zdających WORD w Kielcach - tel. 41 368-03-50 do 52 lub osobiście (parter, pok. 4).
Dla zainteresowanych szkoleniem w Oddziale terenowym w Ostrowcu Św. zgłoszenia przyjmowane są pod nr 41 33357 22, 41 33357 23, 41 2481338 lub osobiście w OT Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 22.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że każda osoba zgłaszająca się na szkolenie powinna zweryfikować swoją ilość punktów karnych zapisanych w ewidencji osób naruszających przepisy ruchu drogowego. Informację o stanie swojego konta można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji lub w najbliższej miejsca zamieszkania komendzie policji. Ilość posiadanych punktów karnych można także sprawdzić za pomocą aplikacji mObywatel oraz na stronie: Sprawdź swoje punkty karne. Przeprowadzenie weryfikacji stanu ilości punktów karnych oraz daty ich anulowania zaleca się na kilka dni przed terminem szkolenia.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie ma możliwości potwierdzenia ilości posiadanych punktów karnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia. Uczestnik może dokonać zgłoszenia na szkolenie osobiście - w siedzibie WORD, telefonicznie lub przez przesłanie podpisanej karty zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania przelewu z opłatą za szkolenie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dla OT Ostrowiec Św. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Przesłanie kompletnego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej WORD zostanie potwierdzone telefonicznie przez pracownika WORD, który zaproponuje osobie zgłaszającej termin szkolenia.

Opłata za szkolenie wynosi:
1.000,00 złotych od uczestnika.
Opłatę za szkolenie można uiścić osobiście w kasie WORD lub przelewem:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, ul. Domaszowska 141B, 25-420 Kielce
Numer konta bankowego: 33 1050 1416 1000 0090 3198 7275
Tytułem: Szkolenie zmniejszające liczbę punktów karnych, [imię i nazwisko uczestnika]

Informacje o planowanych terminach szkoleń oraz zasadach zgłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu: 41 368-03-50 do 52 oraz dla zainteresowanych szkoleniem w Oddziale terenowym w Ostrowcu Św. pod nr 41 333 57 22, 41 333 57 23, 41 248 13 38.

Informacje prawne:

Odbycie szkolenia spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego o 6 punktów. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia wydając uczestniczącej w nim osobie zaświadczenie, którego kopię dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika. Na podstawie zaświadczenia komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Nie odejmuje się punktów przypisanych naruszeniu, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona. 

Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.

Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
 
UWAGA: Zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego poprzez udział w szkoleniu nie dotyczy kierowców w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.


Program szkolenia: 

Szkolenie składa się z 8 godzin wykładów (po 45 min.), a także z ćwiczenia praktycznego, i jest realizowane w ciągu jednego dnia.
Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów i ćwiczenia praktycznego, odpowiednio przez policjanta z komórki ruchu drogowego lub przez inną osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez psychologa transportu oraz przez egzaminatora WORD. Szkolenie jest prowadzone według programu szkolenia, określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2023 poz. 1897).


Do pobrania: