Informacje podstawowe:

 1. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne.
  - informacje o ilości posiadanych punktów może uzyskać kierowca w Komendach Powiatowych Policji.
 2. Odbycie 6-cio godzinnego szkolenia powoduje zmniejszenie posiadanych punktów karnych o sześć.
 3. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 4. Koszt szkolenia wynosi 350 zł.

Ze szkolenia nie mogą korzystać:

 1. kierowcy którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych
  - przekroczenie 24 punktów powoduje skierowanie na powtórny egzamin,
 2. kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.

Program szkolenia:

 1. przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce,
 2. prawne i społeczne skutki wypadków drogowych,
 3. psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem drogowym.

WORD po zakończeniu szkolenia przesyła zaświadczenie do:

 1. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z miejscem zamieszkania.
 2. Osobie uczestniczącej w kursie.

Informację o ilości punktów można uzyskać w Komendach Powiatowych Policji natomiast zaświadczenia o ilości posiadanych punków karnych w Wydziałach Rchu Drogowego Komend Wojewódzkich.

W sprawie terminów rozpoczęcia kursu prosimy o kontakt.