Deklaracja dostępności strony www.word.kielce.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: 41 368 03 50 do 52, Fax: 41 343 16 04
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.word.kielce.pl
Data publikacji strony internetowej: 11.03.2014
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 15.10.2021

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 15.10.2020
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31.01.2024
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Administratora Systemu Komputerowego WORD w Kielcach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać – mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 41 368 03 50 do 52 w 118.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.
W takim żądaniu prosimy o podanie:
  • swojego imienia i nazwiska,
  • swoich danych kontaktowych,
  • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.
Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.
Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Ewentualne skargi prosimy kierować:

  • pisemnie pocztą na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce bądź bezpośrednio w sekretariacie.
  • pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • poprzez system ePUAP - adres skrytki na ePUAP: /wordkielce/SkrytkaESP
  • faksem pod nr +41 343 16 04 .
Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce oraz Oddziału terenowego w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego dostępny w BIP WORD w Kielcach.