Informacja o ograniczeniach w pracy WORD w związku ze stanem epidemii.
Informacja o ograniczeniach w pracy WORD w związku ze stanem epidemii

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną wyznaczone terminy egzaminów mogą ulec zmianie (nawet w dniu egzaminu) z przyczyn niezależnych od WORD.


Ustalanie terminów egzaminów odbywa się poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar lub procedurę zapisu telefonicznego (wobec osób, których egzaminy zostały odwołane). Ustalanie terminów egzaminów w Ośrodku odbywa się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie (41 368-03-50, 51, 52, doz@word.kielce.pl) oraz w Oddziale Terenowym w Ostrowcu Św. (41 248-13-38, ot.ostrowiec@word.kielce.pl). Przepraszamy za utrudnienia, powyższe zmiany są podyktowane troską o zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa zdrowotnego klientom Ośrodka i jego pracownikom.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Szkolenia zmniejszające ilość punktów karnych
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Email: sekretariat@word.kielce.pl Tel.: 41 369 13 45 Fax: 41 343 16 04