UWAGA!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. ustalanie terminów egzaminów odbywa się przez zapisy on-line w systemie InfoCar www.info-car.pl lub procedurę zapisu telefonicznego (wobec osób, których egzaminy zostały odwołane) na wszystkie kategorie prawa jazdy w WORD Kielce i OT WORD Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ustalanie terminów egzaminów w Ośrodku odbywa się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie (w Kielcach - 41 368 03 50 do 52, w Ostrowcu Świętokrzyskim - 41 2481338).

Osoba zgłaszając się do Ośrodka w celu umówienia terminu egzaminu musi posiadać maseczkę ochroną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne oraz poddać się kontrolnemu pomiarowi temperatury.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Szkolenia zmniejszające ilość punktów karnych
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Email: sekretariat@word.kielce.pl Tel.: 41 369 13 45 Fax: 41 343 16 04