Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Jazdy próbne na placu manewrowym
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Email: sekretariat@word.kielce.pl Tel.: 41 369 13 45 Fax: 41 343 16 04