Dostawa zestawów ratowniczych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 25-420 Kielce, ul. Domaszowska 141B, woj. świętokrzyskie tel. 41 368-03- 50 do 52, fax: 41 343-16- 04 ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę zestawów ratowniczych dla WORD w Kielcach".

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Czytaj więcej: Dostawa zestawów ratowniczych