Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że przeprowadza "Specjalistyczne Szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową".

Egzaminowanie dzieci przez nauczycieli na kartę rowerową jest możliwe pod warunkiem ukończenia przez nauczycieli specjalistycznego przeszkolenia z zakresu ruchu drogowego organizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151 Art. 65).
Szkolenie to organizowane jest dla nauczycieli Szkół Podstawowych.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, oraz przesłanie jej na adres Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, ul.Domaszowska 141 b, 25-420 Kielce.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 41 368 03 50 lub 41 368 03 51.

Do pobrania: Karta zgłoszenia