Informujemy, że zgodnie z Ustawą o kierujących osoby ubiegające się o kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D, D+E muszą dostarczyć orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tymi pojazdami.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o kierujących (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z póź. zm.
Kategoria D uprawnia do kierowania:
 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 24 lata,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

Kategoria D1 uprawnia do kierowania:

 • autobusem, przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) i długości nieprzekraczającej 8 m,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 21 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

WORD w Kielcach nie dysponuje pojazdem do przeprowadzenia egzaminów na kat. D1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie. Pojazd ten musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania do szkolenia i egzaminowania.

Kategoria D+E uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D+E jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 24 lata,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B i D,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów autobusu marki Autosan A1010T odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego:

- osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić jeden wybrany losowo element z następujących pozycji:

 1. poziom oleju w silniku,
 2. poziom płynu chłodniczego,
 3. poziom płynu w spryskiwaczach,
 4. działanie sygnału dźwiękowego,

- osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić jeden wybrany losowo element z następujących pozycji:

 1. działanie świateł pozycyjnych / postojowych,
 2. działanie świateł mijania,
 3. działanie świateł drogowych,
 4. działanie światła hamowania "Stop",
 5. działanie świateł cofania,
 6. działanie świateł kierunkowskazów,
 7. działanie świateł awaryjnych,
 8. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych.

UWAGA: Na sprawdzenie wybranych losowo 2-ch elementów osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

Ponadto musi dokonać sprawdzenia:

 1. nadwozia,
 2. drzwi,
 3. wyjść awaryjnych.


Dokonać sprawdzenia wymaganego wyposażenia:

liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.