Kategoria T uprawnia do kierowania:

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy (przyczep),
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. T  jest:

  1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat,
  2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
  3. ukończenie szkolenia,
  4. zdanie egzaminu państwowego.