Osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy są wywoływane przez system przywoławczy do egzaminu praktycznego przy pomocy numeru ewidencyjnego znajdującego się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin. W związku z powyższym osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna znać swój numer ewidencyjny.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w ośrodku egzaminowania następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty, paszport, lub kartę pobytu (do wglądu).
 2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
 3. Numer Profilu Kandydata na Kierowcę.
 4. Wniosek o udział w egzaminie egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin (art. 54 ust. 6 Ustawy).
 5. Wniosek o udział w egzaminie instruktora z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora (art.55 ust. 1 Ustawy).


Kategorie i uprawnienia:
Kategorie prawa jazdy na stronie Ministerstwa Infrastruktury >>

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

 Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. AM jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 14 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.
Kategoria A2 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla),
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h).

 Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A2 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. ukończenie szkolenia,
 3. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem, również z bocznym wózkiem,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 24 lata (20 lat w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat kat. A2),
 2. ukończenia szkolenia,
 3. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria B1 uprawnia do kierowania:

 • czterokołowcem czyli pojazdem samochodowym z wyłączeniem samochodu osobowego, autobusu i motocykla o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg (przy przewozie rzeczy) lub 450 kg (przy przewozie osób),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h). 

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

WORD w Kielcach nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów na kat. B1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie.

Pojazd ten musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania. 

Kategoria B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. ukończenie szkolenia,
 3. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria B z kodem 96 uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B (96) jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. zdanie egzaminu państwowego.

Dla tej kategorii szkolenie nie jest wymagane. Kandydat powinien zapoznać się z zasadami tego egzaminu i kryteriami jego oceny.

Kategoria B+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej  3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B+E jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria C1 uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C 1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

WORD w Kielcach nie dysponuje pojazdem do przeprowadzenia egzaminów na kat. C1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie. Pojazd ten musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.

Kategoria C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 21 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Kategoria C+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C+E jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 21 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B i C,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria D1 uprawnia do kierowania:

 • autobusem, przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) i długości nieprzekraczającej 8 m,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 21 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

WORD w Kielcach nie dysponuje pojazdem do przeprowadzenia egzaminów na kat. D1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie. Pojazd ten musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania do szkolenia i egzaminowania.

Kategoria D uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 24 lata,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

Kategoria D+E uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D+E jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 24 lata,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B i D,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria T uprawnia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy (przyczep),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. T  jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.