Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach oferuje najem klimatyzowanych sal konferencyjnych, znajdujących się w budynku administracyjnym Ośrodka przy ul. Domaszowskiej 141B (parter budynku), na spotkania, zebrania, konferencje, szkolenia oraz inne wydarzenia:
- sala konferencyjna 1A – do 25 osób,
- sala konferencyjna 1B – do 25 osób, albo
- sala konferencyjna 1A+1B – do 50 osób.

Sala konferencyjna może zostać dodatkowo wyposażona w projektor, ekran oraz nagłośnienie.

Zasady najmu sal konferencyjnych określa Regulamin.

Najem sali konferencyjnej następuje na wniosek Organizatora, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, po uzyskaniu potwierdzenia dostępności przedmiotu najmu ze strony WORD w Kielcach oraz po zawarciu umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny WORD Kielce, pod numerem telefonu: 41 369 13 45.

Cennik najmu sal konferencyjnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach:
 

Sala Konferencyjna

Cena najmu

Opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu

Opłata za projektor, ekran i nagłośnienie

Sala 1A do 25 osób

 

100 zł + VAT / 1 h

350 zł + VAT / 5 h

500 zł + VAT / 8 h

 

100 zł + VAT

100 zł + VAT

(jednorazowo za całe Wydarzenie)

Sala 1B do 25 osób

 

100 zł + VAT / 1 h

350 zł + VAT / 5 h

500 zł + VAT / 8 h

 

100 zł + VAT

-

Sala od 25 do 50 osób

(1A+1B)

 

125 zł + VAT / 1 h

400 zł + VAT / 5 h

600 zł + VAT / 8 h

 

125 zł + VAT

100 zł + VAT

(jednorazowo za całe Wydarzenie)

 

Do pobrania: