Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych na „Remont placu manewrowego mieszczącego się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach na ulicy Domaszowskiej 141B”. W załączeniu Informacja o wyborze oferty.

Do pobrania.
Informacja wyborze oferty. (PDF)