Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych na "Remont placu manewrowego mieszczącego się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach na ulicy Domaszowskiej 141B"


Pliki do pobrania: