Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Otwarcie ofert na: „Dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach i Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Do pobrania.
Informacja z otwarcia ofert. PDF