INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otwarcie ofert na: „Dostawę nowego samochodu ciężarowego odpowiednio wyposażonego i przystosowanego do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii C i C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach” odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 roku.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 500.000,00zł. brutto.

 

Oferty złożyli:

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin

wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

2

3

4

5

6

1

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 9, Wolica,

05-830 Nadarzyn

346.860,00zł.

12 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Samochód – 36m-cy

Powłoka lakiernicza – 60m-cy

Termin płatności 14 dni, płatne przelewem

2

Firma Wanicki Sp. z o.o.

Autoryzowany Dealer DAF

32-031 Mogilany, ul. Myślenicka 19

342.264,72zł.

14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Samochód – 36m-cy

Powłoka lakiernicza – 60m-cy

Termin płatności 14 dni, płatne przelewem

 

Kielce, 07.06.2019r.