INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawę paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach i Oddziału Terenowego WORD w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim” odbyło się w dniu 7 grudnia 2018 roku.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 500.000,00zł. brutto.

Ofertę dla WORD w Kielcach złożył:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin

wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

2

3

4

5

6

1

PEGAS GRUPA Sp. z o.o.

ul. Górna 1

26-803 Promna

409.334,77zł.

Umowa na czas określony tj. 24 m-ce od 01.01.2019 do 31.12.2020r.

-

Miesięcznie na podstawie wystawionych faktur

 

Ofertę dla Oddziału Terenowego WORD Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim. złożył:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin

wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

2

3

4

5

6

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A. ul. Żabia 40

27-400 Ostrowiec Św.

73.720,67zł.

Umowa na czas określony tj. 24 m-ce od 01.01.2019 do 31.12.2020r.

-

Miesięcznie na podstawie wystawionych faktur

Kielce, 07.12.2018r.