INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Zabudowę i przystosowanie podwozia samochodu IVECO S.p.A do ratownictwa technicznego dla WORD w Kielcach odbyło się w dniu 21 grudnia 2017 roku.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 200.000,00zł brutto.

Ofertę złożył:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin
wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
mgr inż. Leszek Chmiel
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270

199.260,00zł

120 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania podwozia

Na zabudowę – 24 miesiące.

Na powłokę lakierniczą – 24 miesiące.

Termin płatności 14 dni, płatne przelewem

 
Kielce, 21.12.2017r.