Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawę zestawów hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla WORD w Kielcach odbyło się w dniu 29 września 2017 roku.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 180.000,00zł. brutto.

Oferty złożyli:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin

wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

2

3

4

5

6

1

DELTA SERVICE

Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau

Spółka Jawna

05-220 Zielonka

ul. Marecka 66A

178.500,00zł.

30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

24 m-ce

Termin płatności 14 dni, płatne przelewem

 Kielce, 29.09.2017r.