Prowadzone rejestry danych:

 

  • rejestr kandydatów na kierowców - komputerowa baza danych;
  • rejestr osób uczestniczących w szkoleniach na kursach dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy - komputerowa baza danych;
  • rejestr ośrodków szkolenia kierowców aktualizowany przez PWPW - komputerowa baza danych;
  • rejestr instruktorów nauki jazdy aktualizowany przez PWPW - komputerowa baza danych.

Udostępnianie danych odbywa się na żądanie organów współpracujących z WORD, organów ścigania i osób zainteresowanych w zakresie danych ich dotyczących.