Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach.

  • Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach została powołana Zarządzeniem Nr 9/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2003r.
  • Obsługę Wojewódzkiej Rady BRD zapewnia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach.
  • Sekretarzem Wojewódzkiej Rady BRD, na podstawie powołania wydanego przez Marszałka województwa świętokrzyskiego od dnia 1 stycznia 2015 roku, jest Dyrektor WORD Kielce.
  • Siedzibą Sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach.


Autor Informacji: Michał Piechota (2015-04-16)