Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach w chwili obecnej posiada następujący majątek:
  • zabudowaną nieruchomość o powierzchni 16 360 m2 w Kielcach ul. Domaszowska 141b będącą siedzibą WORD;
  • majątek ruchomy w postaci samochodów: Toyota Yaris, Hyundai i20, Volkswagen Bus, ciągnik Farmtrac, samochody ciężarowe: MAN oraz DAF z przyczepami typu tandem Konar i JG2, autobus Autosan, motocykle: Yamaha i Suzuki, Skoda Octavia, Volkswagen Caddy;
  • majątek ruchomy w postaci sprzętu komputerowego, wyposażenia biur i sal wykładowych.
Aktywa na dzień 31.12.2019 roku.
A. Aktywa trwałe 2 960 453,36 zł
  Wartości niematerialne i prawne 9 845,41 zł
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 950 607,95 zł
B. Aktywa obrotowe 12 327 532,46 zł
  Należności krótkoterminowe 1 576,85 zł
  Inwestycje krótkoterminowe 12 294 080,76 zł
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 874,85 zł
  Razem aktywa 15 287 985,82 zł
Pasywa na dzień 31.12.2019 roku.
A. Fundusz własny 13 462 035,83 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 825 949,99 zł
  Razem pasywa 15 287 985,82 zł

Pojazdy egzaminacyjne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach posiada następujące pojazdy egzaminacyjne:
  • kat A - motocykle;
  • kat B - samochody osobowe: Toyota Yaris, Hyundai i20;
  • kat C - samochód ciężarowy Man i DAF;
  • kat D - autobus Autosan;
  • kat T - ciągnik Farmtrac;
  • kat B+E - Volkswagen Bus.


Autor Informacji: Beata Kotowska (2020-04-30)