Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach w chwili obecnej posiada następujący majątek:
  • zabudowaną nieruchomość o powierzchni 16 360 m2 w Kielcach ul. Domaszowska 141b będącą siedzibą WORD;
  • majątek ruchomy w postaci samochodów: Toyota Yaris, Hyundai i20, Volkswagen Bus, ciągnik Farmtrac, samochody ciężarowe: MAN oraz DAF z przyczepami typu tandem Konar i JG2, autobus Autosan, motocykle: Yamaha i Suzuki, Skoda Octavia, Volkswagen Caddy;
  • majątek ruchomy w postaci sprzętu komputerowego, wyposażenia biur i sal wykładowych.
Aktywa na dzień 31.12.2018 roku.
A. Aktywa trwałe 3 223 039,07 zł
  Wartości niematerialne i prawne 14 768,12 zł
  Rzeczowe aktywa trwałe 3 208 270,95 zł
B. Aktywa obrotowe 12 129 184,25 zł
  Należności krótkoterminowe 391,74 zł
  Inwestycje krótkoterminowe 12 098 128,64 zł
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 663,87 zł
  Razem aktywa 15 352 223,32 zł
Pasywa na dzień 31.12.2018 roku.
A. Fundusz własny 13 705 175,81 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 647 047,51 zł
  Razem pasywa 15 352 223,32 zł

Pojazdy egzaminacyjne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach posiada następujące pojazdy egzaminacyjne:
  • kat A - motocykle;
  • kat B - samochody osobowe: Toyota Yaris, Hyundai i20;
  • kat C - samochód ciężarowy Man i DAF;
  • kat D - autobus Autosan;
  • kat T - ciągnik Farmtrac;
  • kat B+E - Volkswagen Bus.


Autor Informacji: Beata Kotowska (2019-04-30)