Narodowy Program Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego 2013-2020

Szanowni Państwo!
 
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczyna kampanię  społeczną „…nie odchodź, żyj!”. Kampania skierowana jest do pieszych.
 
Do wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w obszarze zabudowanym. Szczególnie trudny czas to okres jesienno-zimowy, kiedy warunki atmosferyczne, wcześnie zapadający zmrok, roztargnienie związane z przygotowaniami świątecznymi przyczyniają się do większej liczby wypadków z udziałem pieszych. Dlatego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tym właśnie czasie podejmuje szeroko zakrojoną społeczną kampanię edukacyjną "... nie odchodź, żyj!". Jak wynika z policyjnych danych, w 2015 roku najwięcej pieszych zginęło i zostało rannych w grudniu – 171 zabitych i 1 152 rannych. W 2015 roku piesi spowodowali 2 619 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 450 osób, a obrażenia ciała odniosło 2 238 osób. W większości ofiarami w tych wypadkach byli sami piesi. Zarówno w przypadku kierujących, jak i pieszych – sprawców wypadków drogowych, do ich powstania przyczynili się głównie mężczyźni.
 
Jednym z kluczowych elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest edukacja, dlatego został przygotowany materiał video, który pokazuje zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności na drodze.
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu i  prosimy o jego wykorzystanie przez Państwa w środkach masowego przekazu tak, aby komunikat dotarł do jak najszerszej grupy docelowej tzn. pieszych.
Wspólny cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym (ograniczenie liczby wypadków drogowych, a tym samym liczby zabitych i rannych).
 
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/krbrd-przestrzega-pieszych-w-nowym-spocie-nie-odchodz-zyj.html


Cele Wojewódzkiej Rady BRD zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. świętokrzyskim na lata 2016-2017.

Szanowni Państwo,

W dniu 20 czerwca br. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przyjęła Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 ( „Narodowy Program BRD”). Tym samym Narodowy Program BRD oficjalnie zastąpił poprzedni wieloletni, krajowy program brd znany pod nazwą Gambit 2005.

W związku z powyższym, przekazuje Państwu pismo, Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, skierowane do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zawierające rekomendowane cele na rok 2020, odnośnie liczby zabitych i ciężko rannych, spójne z „Narodowym Programem BRD”. W piśmie ujęte zostały także, cele pośrednie, oraz zalecenie dotyczące opracowywania i przyjmowania wojewódzkich strategii brd.

Pismo zostało także przekazane pocztą tradycyjną.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z treścią Narodowego Programu BRD pod adresem www.krbrd.gov.pl.

Z poważaniem

Piotr Kostrzewa
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
Telefon: +48 22 630 10 79
Faks: +48 22 830 00 80
www.transport.gov.pl