Aktualności

 

Event edukacyjny

30 września 2022 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Straży Miejskiej w Starachowicach oraz Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice odbył się event edukacyjny pn. „Jedno życie masz, więc zapinaj pas!”

Event skierowany był przede wszystkim dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ósmoklasistów ze Starachowic i zawierał elementy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym a szczególnie osób podróżujących pojazdami. Celem tego wydarzenia było przybliżenie uczestnikom spotkania, jak ważne dla zdrowia i życia ludzkiego jest zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Dzięki prelekcjom a przede wszystkim symulatorowi dachowania i symulatorowi zderzeń uczestnicy mogli się przekonać, co dzieje się z ciałem człowieka w trakcie wypadku drogowego i jak bardzo pomagają i chronią pasy bezpieczeństwa gdy ciało jest bezwładne.

Uczestnicy mogli również zapoznać się z pracą Policji, Straży Miejskiej, ale również skorzystać z nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mogli się także dowiedzieć  jak ważna jest pierwsza pomoc i czas, w którym zostanie ona udzielona.