Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach oferuje do sprzedaży motorower:
Motorower Romet ZK50
  1. Rok produkcji 2014.
  2. Przebieg od początku eksploatacji 669 km.
  3. Numer rejestracyjny TK 7944.
  4. Manualna skrzynia biegów.
  5. Badania techniczne ważne do 19 czerwca 2018 roku.
  6. Pojemność skokowa 49 cm³.
  7. Cena wywołania brutto 1700 zł. (słownie: tysiąc siedemset złotych).
Ofertę na zakup z podaniem ceny należy złożyć w sekretariacie pokój 206 do dnia 28.07.2017r. do godziny 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2017r. o godzinie 14.30 w pokoju Nr 6 na parterze.
Kielce, 13.07.2017r.