Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach oferuje do sprzedaży dwa motorowery:
I. Motorower ZHONYU.
 1. Rok produkcji 2006.
 2. Przebieg od początku eksploatacji 1048 km.
 3. Numer rejestracyjny TK 5506.
 4. Automatyczna skrzynia biegów.
 5. Badania techniczne ważne do 30 marca 2018r.
 6. Pojemność skokowa 49 cm³
 7. Cena wywołania brutto 680 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych).
II. Motorower Romet ZK50.
 1. Rok produkcji 2014.
 2. Przebieg od początku eksploatacji 669 km.
 3. Numer rejestracyjny TK 7944.
 4. Manualna skrzynia biegów.
 5. Badania techniczne ważne do 19 czerwca 2017 roku.
 6. Pojemność skokowa 49 cm³.
 7. Cena wywołania brutto 2125 zł. (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych).
Ofertę na zakup z podaniem ceny należy złożyć w sekretariacie pokój 206 do dnia 30.06.2017r. do godziny 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2017r. o godzinie 14.30 w pokoju Nr 6 na parterze.

Kielce, 19.06.2017r.