Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla kierowców, którzy uzyskali kat. C po 10 września 2009 roku, oraz kat. D po 10 września 2009r.

 

Szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin obejmuje:

  1. część podstawową:

zajęcia teoretyczne trwające minimum 195 godzin,

  1. część specjalistyczną:

  1. zajęcia teoretyczne trwające minimum 65 godzin,

  2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, gdzie osoba szkolona odbywa przynajmniej 16 godzin jazdy indywidualnej,

  3. zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych, gdzie osoba szkolona musi odbyć minimum 4 godziny jazdy indywidualnej.

Kurs kończy się egzaminem.