Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami kwalifikacja wstępna uzupełniająca przeznaczona jest dla kierowców, którzy:

  • uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r., posiadając wcześniej kwalifikację wstępną z zakresu kat. C
  • uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009r., posiadając wcześniej kwalifikację wstępną z zakresu kat. D

Szkolenie w zakresie w/w kwalifikacji trwa 70 godzin.

Składa się z części specjalistycznej, czyli zajęć teoretycznych w ilości 65 godzin i minimum 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym dla właściwej kategorii prawa jazdy.