Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które posiadają już kwalifikację wstępną z jednej kategorii i zamierzają uzupełnić swoje uprawnienia o drugą kategorię, przy czym osiągnęły już wymagany ustawowo wiek potrzebny do uzyskania uprawnień danej kategorii. Np. posiadacz uprawnień z kat. C ma 23 lata i ubiega się o uzyskanie kat D, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest właśnie dla niego, gdyż nie ograniczają go już wynikające z ustawy obostrzenia – przewóz do 17 osób wraz z kierowcą czy przewóz na liniach regularnych, na trasach nie przekraczających 50 km.

Szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin.

Obejmuje zajęcia teoretyczne w części specjalistycznej w czasie minimum 33 godzin, oraz zajęcia w ruchu drogowym minimum 2,5 godziny.

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań specjalistycznych, gdzie zdanie jest warunkowane prawidłową odpowiedzią na minimum 7 pytań.