Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest dedykowana dla osób, które zamierzają wykonywać przewóz drogowy mając:

a) 21 lat – dla kat. C prawa jazdy,
b) 23 lata – dla kat. D prawa jazdy,

a wcześniej nie odbyły szkolenia na kwalifikację wstępną.

Kurs trwa 140 godzin.

Zajęcia obejmują:

  1. część podstawową:

zajęcia teoretyczne trwające minimum 97 godzin,

  1. część specjalistyczną:

    1. zajęcia teoretyczne trwające minimum 33 godziny,

    2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, gdzie osoba szkolona odbywa przynajmniej 8 godzin jazdy indywidualnej

    3. zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych, gdzie osoba szkolona musi odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.