Osoby wchodzące na teren Ośrodka prosimy o zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie poniższych warunków:

Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu (kursu, szkolenia) oraz osoby zapisujące się na egzamin (po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie). Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zaleca zgłaszanie się na egzaminy, kursy lub szkolenia nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, kursu lub szkolenia.

Osoby zgłaszające się na egzamin prosimy o przygotowanie przed wejściem do Ośrodka:

- numeru zaświadczenia

- wydrukowanego i podpisanego oświadczenia według wzoru: PLIK PDF (POBIERZ)

Osoba zgłaszając się do Ośrodka na egzamin:

  • teoretyczny

                        musi posiadać maseczkę ochroną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne,

  • praktyczny kategorii B, B+E, T, C, D, C+E

 musi posiadać maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne,

  • praktyczny kategorii AM, A1, A2, A

musi posiadać maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos, rękawiczki ochronne, a ponadto własny kask, rękawice, telefon komórkowy i słuchawki douszne współpracujące z tym telefonem oraz - w miarę możliwości - ochraniacze na kolana i łokcie

Osoba zgłaszając się do Ośrodka w celu umówienia terminu egzaminu musi posiadać maseczkę ochroną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne oraz poddać się kontrolnemu pomiarowi temperatury.

             Przed przystąpieniem do egzaminu, kursu, szkolenia lub wejściem na teren ośrodka w celu umówienia terminu egzaminu, każda osoba zostanie poddana kontrolnemu sprawdzeniu wysokości temperatury.

            W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury (tj. temperatury wysokości równej lub przekraczającej 37,5°C), kaszlu lub kataru Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach może odmówić przyjęcia na egzamin, kurs/szkolenie lub ustalenia terminu egzaminu. Zmiana terminu egzaminu, kursu lub szkolenia następuje bez konsekwencji utraty opłaty.

            W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury pomiar zostanie jednokrotnie powtórzony po upływie min. 5 minut od pierwszego pomiaru.

 Do egzaminu (udziału w kursie, szkoleniu) zostaną dopuszczone osoby:

-          które nie mają żadnych przeciwwskazań do udziału w egzaminie (kursie, szkoleniu)

-          które w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą, która wróciła z kraju lub rejonu transmisji koronawirusa, oraz sama nie wróciła do Polski z rejonu transmisji koronawirusa Sars CoV-2 (list krajów publikowana na stronie www.gis.gov.pl),

-           które w ostatnich 14 dniach nie miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV – 2,

-          które w okresie ostatnich 14 dni nie podlegały obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w związku z kontaktem z osobami zarażonymi koronawirusem Sars CoV-2 lub chorymi na COVID-19.

Poniedziałek 28 Wrzesień 2020