Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach został laureatem XI edycji konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości – w kategorii organizacji publicznych – usługi.

Świętokrzyska Nagroda Jakości – to promowanie idei zarządzania przez jakość, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych przedsiębiorstw i organizacji z terenu województwa świętokrzyskiego, stale doskonalących się, konsekwentnie wdrażających oraz stosujących nowoczesne metody zarządzania.

  • snj_1
  • snj_2