Uprzejmie informujemy naszych Klientów o ponownym uzyskaniu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015. Jednostką certyfikującą była firma TÜV NORD POLSKA Sp.z o.o.

W dniach 16-17.08.2018 roku zgodnie z wymaganiami przeprowadzono proces recertyfikacji wg nowej normy PN - EN ISO 9001:2015.

WORD Kielce otrzymał nowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 ważny na kolejne 3 lata do dnia 21.09.2021 roku.


Polityka jakości WORD

WORD, jako jednostka reprezentująca organizacje publiczne powołana do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy i szerokiego oddziaływania edukacyjnego na kierowców pojazdów mechanicznych, kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług.
Kompetencje, etyka i partnerstwo, to wartości jakie organizacja nasza przyjęła w codziennej realizacji oczekiwań naszych klientów.
Działania te realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:

  1. Rozwój kompetencji kadry egzaminującej oraz pracowników Działu Obsługi Klienta w ścisłym powiązaniu z etycznymi postawami i zachowaniami.
  2. Zapewnienie adekwatnej i niezawodnej infrastruktury bezpośrednio stosowanej w egzaminowaniu i szkoleniu.
  3. Dostosowywanie organizacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych do bieżących potrzeb klientów.
  4. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością
  5. Doskonalenie realizowanych procesów usług. Gwarancją spełnienia zasad wynikających z niniejszej polityki jest wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.