Tabela opłat za egzaminy przeprowadzane od dnia 19.01.2013r.

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. 2014 r. poz. 974).


KATEGORIA OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]
Pełny Teoria Praktyka
AM 170,00 30,00 140,00
A1, A2, A 210,00 30,00 180,00
B 170,00 30,00 140,00
B1, C1, D1, T 200,00 30,00 170,00
C, D 230,00 30,00 200,00
B+E - - 200,00
C1+E, C+E, D1+E, D+E - - 245,00

Rezygnacja z terminu egzaminu