Informacje podstawowe

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w ośrodku egzaminowania następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty, paszport, lub kartę pobytu (do wglądu).
 2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
 3. Numer Profilu Kandydata na Kierowcę.
 4. Wniosek o udział w egzaminie egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin (art. 54 ust. 6 Ustawy).
 5. Wniosek o udział w egzaminie instruktora z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora (art.55 ust. 1 Ustawy).


Kategorie i uprawnienia:

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

 Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. AM jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 14 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Czytaj więcej: Informacje podstawowe